Duurzame resultaten in Outplacement en Spoor 2

De Krachtcentrale ondersteunt bij het in beweging brengen van de loopbaan van uw medewerkers. Onze trajecten hebben een realistische insteek en wij werken vanuit de positieve psychologie.

In de Krachtcentrale wordt gewerkt in een combinatie van groepstraject en individuele coaching. We hebben specifieke expertise op gebied van herstel en hervinden van de werkbalans bij psychische arbeidsongeschiktheid en burn-out. In onze aanpak werken deelnemers sámen met ‘collega’s’ aan hun re-integratie in passend werk bij de eigen of een andere werkgever. De groepsdynamiek helpt mensen om in beweging te komen én te blijven. Dit geeft mensen steun en structuur en voorkomt dat ze zich gaan zien als ‘buitenstaander’ in hun eigen hersteltraject. Wij stimuleren deelnemers de regie terug te nemen over leven en werk.

We bieden de volgende diensten:

  1. Outplacementbegeleiding en Spoor 2 begeleiding
    De Krachtcentrale biedt een intensief traject aan bestaande uit een combinatie van individuele begeleidingssessies, groepsgewijze training, werkplaatsbegeleiding en nazorg. Het traject zal worden ingezet gedurende een periode van ca. 9 maanden. De deelnemer wordt  door een vaste adviseur begeleid tijdens één op één gesprekken. Daarnaast wordt de deelnemer in de werkruimte ondersteund door andere trainers/begeleiders van De krachtcentrale. Digitale sollicitatieondersteuning behoort eveneens bij het traject. Over de wijze en frequentie van rapporteren worden aan het begin van het traject afspraken gemaakt. Klik voor een gedetailleerde beschrijving op outplacement of spoor 2 traject.
  2. Arbeidskundig onderzoek en advies
    Zelf voeren we geen arbeidskundig onderzoek uit, om belangenverstrengeling te voorkomen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar een van onze partners, Brigitte Gerringa van Intermit. Een arbeidskundige met een jarenlange staat van dienst en gedegen ervaring in zorg, onderwijs en bedrijfsleven.

 

Werkgevers over hun ervaring

Hans Onrust, Adviseur P&O, Gemeente Loon op Zand (over outplacement van een van de medewerkers):
Wij hebben als organisatie een boventallige medewerker laten begeleiden door de Krachtcentrale013. De medewerker koos na een intake gesprek zelf voor deze begeleiding op basis van de ‘klik’ die er was. De aanpak van de Krachtcentrale013 sloeg erg aan. Wij zijn positief over de begeleiding die gegeven is. Mede door ziekte van onze medewerker leidde het helaas nog niet tot het concrete resultaat van een betaalde baan. Tijdens het traject hebben we onze medewerker duidelijk in haar kracht zien komen. De aanpak en het feit dat de kandidaat blijvend wordt gevolgd  (al dan niet op de achtergrond)  zijn hierin kenmerkend. Positieve benadering van kandidaten, onderling delen en netwerken via de eindpresentatie van de kandidaten zijn onderdelen in de aanpak die mij opvielen’