Stichting De krachtcentrale 013

Missie

Stichting De Krachtcentrale 013 zet innovatieve projecten op die kwetsbare doelgroepen in de samenleving emancipeert en zo mogelijk economisch onafhankelijk maakt. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen, de wederkerigheid (voor wat hoort wat) en het netwerk/systeem waar mensen onderdeel van uitmaken.

Visie

  • Ieder mens heeft talenten die waardevol zijn
  • Leren en zelfinzicht zijn sleutels om te komen tot ontwikkeling
  • Aansluiten bij drijfveren van mensen bevordert de motivatie van binnenuit
  • Betekenisvol zijn voor de ander geeft voldoening en wederkerigheid
  • Mensen kennen hun eigen oplossing, maar hebben soms anderen nodig om drempels te slechten
  • De kracht van de groep is meermaals groter, dan de som der delen

Bestuursleden

Betty Millenaar, secretaris
Stef van Kessel, penningmeester
René Toemen, voorzitter

Initiatiefnemers

Gerda de Ruijter

Frans Brinkman